Treballa amb nosaltres

Vacant Aux. Administratiu/va

Experiència
Fa més de 10 anys que executem i dirigim projectes per les administracions, universitats i el sector privat, recuperant, preservant, transformant i optimitzant el medi.
A Entrearbres treballem per aportar amb la professionalitat de l’enginyeria forestal i mediambiental, les solucions, equilibri i rendiment òptims que necessiten els nostres clients.Missió


Missió concreta vacant administrativa: tasques pròpies d'un administratiu, agenda, atenció al client, preparació de licitacions, arxiu de documentació...


 


Valors
Amor, respecte, agraïment, integritat i aprenentatgeOn treballem?


A la nostra seu a Girona situada a la Farinera Teixidor Santa Eugènia, 42 17005 Girona.Què fem?


  • PREVENCIÓ D’INCENDIS


  • Identificació de zones vulnerables i plànols de delimitació de franges perimetrals per a la prevenció d’incendis.

  • Plans d’autoprotecció per urbanitzacions, nuclis urbans i disseminats.


 • DIRECCIÓ D’OBRES


  • Direcció facultativa d’obres i coordinació de SSL en obres forestals.


 • XARXA VIÀRIA


  • Projectes d’obertura, desviació i adequació de camins.

  • Projectes de permutes de cami


 • SERVEIS AMBIENTALS


  • Projectes de conservació o transformació d’espais verds.

  • Estudis d’adaptació dels boscos al canvi climàtic.

  • Estudis de flora i fauna.

  • Estudis d’impacte i integració paisatgística.


 • SERVEIS URBANISME


  • Plans especials urbanístics forestals.

  • Viabilitat i projectes executius d’obres o activitats en sòl rústic no urbanitzable.


 • BIOMASSA FORESTAL


  • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica, projectes executius sobre la implementació de calderes de biomassa forestal i la logística i subministrament d’estella.


 • ORDENACIÓ FORESTAL


  • Redacció d’IOF (Instruments d’Ordenació Forestal) individual i conjunt, per Associacions de Propietaris Forestals.

  • Plans d’Ordenació Forestal de boscos públics.


 • PERICIALS


  • Informes pericials i assistència a judici.


 • LÍMITS FINQUES


  • Coordinació dels límits a cadastre, registre de la propietat i realitat

  • Informes tècnics per segregacions, immatriculacions, acompanyament a la Notaria i Registre de la Propietat.


 • FORMACIÓ I CONFERÈNCIES.


  • Formació en Direcció d’obra i Coordinació de SSL.

  • Xerrades sobre prevenció d’incendis i autoprotecció.REQUISITS IMPRESCINDIBLES: • Proximitat a l’oficina, ja que s’hi ha d’acudir cada dia dins l’horari laboral.

 • Passió.

 • Actitud i motivació.

 • Molta experiència.

 • Capacitat de treballar sota pressió i de manera autònoma.

 • Capacitat de gestionar imprevistos.

 • Tasques pròpies d’un administratiu, agenda, atenció al client, preparació de licitacions, arxiu de documentació.

 • *A valorar: Titulació auxiliar administratiu entre d’altres.


REMUNERACIÓ • Negociable en funció de la vàlua i el grau d’expertesa i experiència demostrada del candidat.


PROCÉS DE SELECCIÓ (FASES):


  • Enviar el currículum adjuntant fotografia a hola@entrearbres.cat. (Durant el mes de Gener i fins el 15 de Febrer de 2024)

 • Als candidats preseleccionats se'ls convocarà a una breu entrevista telefònica. (Primers 15 dies de Març)

 • Als seleccionats, se'ls enviarà una breu presentació de l’empresa perquè a l’entrevista disposin de tota la informació per realitzar una presentació d’entrearbres.

 • S’entrevistarà presencialment als candidates/ts semifinalistes a les nostres oficines on a més d’avaluar la presentació de l’empresa també se'ls examinarà segons la seva vàlua i expertesa. (Darrers 15 dies de Març).

 • Als candidats finalistes se'ls farà una entrevista final.

 • Tots els candidats/es se'ls informarà de l’estat de la seva candidatura en cada fase mitjançant correu electrònic.

Entrearbres