Primera ruta de la Segona fase visites ELFOCAT de l'equip Entrearbres

Zona Ripollès

Ja hem iniciat ruta per parlar amb les entitats locals per la 2a fase de la Diagnosi sobre l’estat actual i la problemàtica que es deriva de la gestió de les forests de propietat local en 33 municipis que formen part d’ELFOCAT (Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya) i que actua com a promotor del servei.

La nostra missió: que les entitats locals prenguin consciència de la situació actual per començar a passar a l’acció de manera conjunta.

Fases del servei:
·Identificar els patiments que tenen les entitats locals pel que fa als seus boscos mitjançant entrevistes a 33 entitats locals.
·Analitzar aquests patiments per saber d’on provenen, punts a millorar & oportunitats.
·Proposar diferents línies d’actuació per donar resposta a aquests patiments.

“El secret del canvi és enfocar tota la nostra energia no en lluitar contra el passat sinó en construir el futur” (Guerrero pacífico, 2006).


 


 

Entrearbres