Visita 33 Municipis seleccionats per ELFOCAT.

Segon any que Entrearbres s'ocupa d'aquesta gestió.

Entrearbres realitzarà per segon any la visita a les entitats municipals seleccionades per ELFOCAT. Com bé vàrem fer l'any passat l'objectiu de la trobada consisteix en conèixer l'estat actual i la problemàtica que es deriva de la gestió de les forests de propietat local.

Mitjançant una entrevista de durada aproximada, una hora, l'equip d'Entrearbres prendrà nota de les inquietuds, necessitats, mancances i els objectius que comparteixin els 33 Ajuntaments dels Municipis seleccionats.

Un cop dutes a terme gràcies al resultat d'aquesta recerca i analitzats cadascun dels casos es materialitzarà en un document amb un seguit de línies d'actuació concretes i enfocades a resoldre o mitigar els patiments que prèviament ens hauran estat exposant.

Una tasca realment potent i bonica per millorar la situació i aportar una gestió sostenible a les forests del territori.

Els temes principals:

    Antecedents de gestió
    Planificació forestal
    Catàleg d’utilitat pública
    Aprofitaments actuals
    Incidències o singularitats a destacar
    Ocupacions
    Economia del sector forestal a nivell local
    Xarxa viària
    Riscos naturals i antròpics
    Productes forestals i destinació
    Altres aprofitaments no fustaners

Gràcies,

Equip Entrearbres

Equip Entrearbres