Avaluació de perillositat i risc d'arbrat urbà

Estem treballant a Barcelona ciutat, a tocar del parc Güell. A conseqüència de l'arbrat ens hem trobat esquerdat un dels murs de l'edificació del nostre client. Per la gran envergadura i alçada, l'afectació s'estén també en l'ocupació d'espai veïnal, als habitatges continus.

En aquestes situacions s'ha d'elaborar un informe que determina la perillositat i risc de l'arbrat en sòl urbà, obtenint un recull de conclusions que permet traçar les accions més efectives i d'acord amb les normatives aplicables.

Per a una diagnosi encertada és fonamental la definició de les característiques de l'entorn, un panorama complet del context, amb dades sobre l'existència de construccions properes, tipus de sòl o veïnatge de presència freqüent, entre altres factors.

L'anàlisi també contempla la ubicació de l'exemplar/s, com el seu sistema radicular, situació oberta o protegida, incorporant dades dels edificis confrontants, característiques del paviment, descripció de les instal·lacions i la caracterització del clima de la zona.

Dins l'estudi de perillositat es recullen també conceptes de risc i la legislació específica de l'exemplar/s, amb els diferents nivells de marc legal aplicables, municipal, regional, estatal, etc.

L'anàlisi biomecànic, el de risc potencial, les eines de diagnosi, dendrometria i classificació botànica completen l'informe, amb l'exposició dels resultats i les directius per iniciar les intervencions oportunes.

Entrearbres. Cristina Montserrat