Vies, camins i pistes

En zones més o menys remotes, en medis rurals, a la muntanya i al bosc. Els accessos sovint s'han de recuperar, mantenir o crear.
Determinar el traçat convenient, les actuacions tècniques i un projecte normatiu que aprovi l'administració és un dels serveis que prestem a Entrearbres.

El nostre darrer projecte executiu ha consistit en la reconstrucció i adequació de la via que connecta la urbanització La Torre del Veguer amb la urbanització de Mas Parers al municipi de Sant Pere de Ribes, Garraf.

La via es trobava en un estat intransitable pels vehicles, a causa dels greus desperfectes originats per les intenses pluges dels darrers mesos, amb pèrdua de la plataforma i sense drenatge longitudinal i transversal.

El projecte ha recuperat la plataforma, corregint els diferents desperfectes al llarg de la via i la creació de condicions de desaiguat que preservin les condicions de la plataforma davant futurs episodis de meteorologia adversa.

Entrearbres. Cristina Montserrat