Municipis innovadors més segurs i ecològics

A Entrearbres hem iniciat dos projectes singulars a la urbanització Els Girabals de Sant Pere de Ribes al Garraf i als voltants del nucli urbà de Vallbona d'Anoia, a l'Anoia.

Són especialment destacables perquè des del seu origen s'ha contemplat i planificat conjuntament la simbiosi de dos objectius. L'aplicació de la normativa per a l'obertura de franges perimetrals, anells immediats i zones de baixa combustibilitat, amb la utilització del producte d'aquesta gestió forestal pel seu aprofitament en un sistema de calefacció nou a les instal·lacions municipals, basat en la biomassa.

Beneficis mediambientals i reducció del risc d'incendi.

S'aprofita la gestió forestal sense residus, emprant la fusta i material resultant, alhora que es contribueix a la reducció del risc d'incendi a la zona afectada i es creen estructures forestals més resistents.

Els sistemes de calefacció municipals se substitueixen per un nou model basat en la biomassa, d'autosuficiència energètica, sostenible, eficient i assequible, amb una immediata reducció dels costos energètics tant a les petites com a les grans instal·lacions, que el fa ràpidament amortitzable.

Es genera un balanç d'emissions de CO₂ neutre i es disminueix la dependència de combustibles fòssils amb una menor petjada ecològica associada.
Crea ocupació local i obté beneficis de terrenys municipals altrament improductius.

Motivacions i objectius d'actuacions diferents que conjuntament redunden en un cicle perfecte de guany socioeconòmic i mediambiental. Justament, en un context de canvi climàtic que aquí si, podem abordar-ho localment.

Entrearbres. Cristina Montserrat