Conclusions sobre els boscos del Baix Llobregat

El passat 15 de novembre vaig oferir una conferència sobre la situació crítica en la qual es troben els boscos del Baix Llobregat. Un escenari que podríem extrapolar a moltes altres zones de la Mediterrània.
Precisament per l'interès que ha despertat pels que viviu en altres regions amb les mateixes característiques, resumiré algunes de les qüestions fonamentals.

Primer, cal prendre consciència que els indicis apunten que un gran incendi forestal podria reproduir-se també a casa nostra. El panorama que tristament hem vist per televisió a Portugal, Grècia o Califòrnia també pot produir-se aquí.

Els desencadenants són diversos.

Un augment progressiu de la massa forestal i la conseqüent acumulació de material combustible als boscos, condicionat pel canvi climàtic, del qual ja patim condicions climàtiques adverses que afecten de forma irreversible.

La superfície forestal és de titularitat privada i fragmentada, d'orografia complicada amb pocs accessos i nombroses urbanitzacions.
Això dificulta enormement l'aprofitament de productes derivats de la fusta i no resulta rendible econòmicament. El seu preu és massa baix i els treballs forestals que requereix no surten a compte, la qual cosa agreuja l'abandonament complet en el qual es troba el bosc.
Actualment al Baix Llobregat no s'extreu ni el 5% de la biomassa total aprofitable.

La proximitat amb nuclis habitats, sobretot urbanitzacions, materialment integrades dins el bosc, també dificulten l'explotació de productes derivats de la fusta, però el que és més perillós, són les més vulnerables, amb l'agreujant del cost humà que podria suposar un gran incendi forestal.

Llavors, quines solucions es poden aplicar adaptant-nos a la situació pròpia d'aquests boscos?

Com sempre, l'aprofitament i treball dels recursos del bosc és una de les mesures principals que contribueix al seu manteniment. No obstant, quan no és viable l'explotació de productes derivats de la fusta, s'han d'implementar altres models de negoci rendibles, respectuosos amb el medi ambient i sostenibles, que a més a més injecten riquesa al territori.

Models de negoci basats en l'extracció de plantes d'ús medicinal, plantes per la indústria aromàtica o per l’ornamentació.
L’estratègic i important mercat de calderes de biomassa local, amb preu de compra i diversificació del producte major que la fusta.
Per al sector alimentari, amb la recol·lecció i comercialització de pinyons, bolets, tòfona o fruits de bosc.
També en l’obtenció de resina i suro per ús industrial, així com l'apicultura, la caça o les pastures.
Totes elles conformen un ampli ventall de producció econòmica per implementar als nostres boscos.

Oportunitats de negoci que alguns ja emprenen, com la cooperativa Forest Baix SCCL de Vallirana, que està obtenint resultats interessants a partir de l'obtenció de resina de masses pures de pi blanc.

Entre altres mesures de prevenció i en la gestió del bosc que se'ns planteja, cal dinamitzar el sector forestal productiu, que a més a més pot constituir un nou front de desenvolupament socioeconòmic del territori.

Entrearbres. Cristina Montserrat