Què són les Franges perimetrals?. Si vius o treballes a prop del bosc, t’interessa

Una franja perimetral és una mesura de prevenció i una oportunitat d’extinció d’incendi forestal, que es crea per lluitar contra la vulnerabilitat d’urbanitzacions, nuclis urbans i edificacions envoltades de massa forestal.

La creació i manteniment d’una franja forestal consisteix en eliminar el material combustible al voltant de les edificacions. No obstant, no es tracta de cap tala ni actuació indiscriminada, tot just al contrari. Estudiem el terreny i emprem criteris silvícoles que en comptes d’eliminar la vegetació, ens fa intervenir específicament, amb estassades selectives del sotabosc, la poda d’arbres conservats o amb la discontinuïtat de les capçades dels arbres, creant les condicions idònies per que proliferin les espècies de baixa inflamabilitat.
De fet, una bona franja perimetral compta expressament amb aquesta vegetació per dificultar tant l’inici d’un foc com la seva propagació.

La llei defineix l’amplada mínima d’una franja en 25 m. El que és rellevant però és que en alguns casos, fins i tot aquesta distància mínima pot no ser suficient.
L’urbanització Carreres, a Pineda de Mar, Maresme, un dels darrers projectes en els que hem treballat, presentava exactament aquestes circumstàncies. Un indret molt aïllat, amb continuïtat de massa forestal en mesoescala i en macroescala, només dos accessos i nombrosos culs de sac. Aquí, donat l’alt grau de risc al que es trobava exposada vam actuar tram a tram, definint alguns d’ells fins als 100 metres d’amplada.

La identificació de zones vulnerables (urbanitzacions, nuclis urbans, instal·lacions, edificacions), davant del risc d’incendi forestals i la delimitació de de franges perimetrals en els elements on es considera necessari són dos dels àmbits d’actuació que ens ocupen a Entrearbres.

Entrearbres. Cristina Montserrat